Infiltrasjonsanlegg

Infiltrasjonsanlegg

Et infiltrasjonsanlegg bruker stedlige masser for å rense og filtrere avløpsvannet.

Fordeler med denne løsningen er at den krever relativt lite tilsyn, og vil ofte være den beste løsningen. Forutsetningen for dette er tilgjengelige arealer med egnede løsmasser.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
95 72 33 34